Publikationsliste

Forskning

Danielsen, Martin Sejer, 2022: Stedse og i over 20 år kendt under tilnavnet Fabricius: Et studie af navneforandringer foretaget på Samsø i henhold til lov af 1. april 1905. I: Danmarks Stednavne 100 år: Jubilæumsskrift i anledning af hundredåret for udgivelsen af bind 1: Samsøs Stednavne. Red. Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen under medvirken af Birgit Eggert. København: Museum Tusculanums Forlag, s. 113–138. (Navnestudier 46.) Kan tilgås online.

Danielsen, Martin Sejer, 2020: Sagn som kilde i stednavneforskningen – et indledende studie. I: Namn i skrift. Names in Writing: Handlingar från NORNAs 48:e symposium i Göteborg den 29–30 november 2018. Red. Maria Löfdahl, Michelle Waldispühl & Lena Wenner. Göteborg & Uppsala: Meijerbergs institut för svensk etymologisk forskning & NORNA-förlaget, s. 23–36. (NORNA-rapporter 98.) Kan tilgås online.

Danielsen, Martin Sejer, 2019: Personalhistorie og sagnfortælling: Et indledende studie over den sønderjyske fortæller Cæcilie Magdalene Hansen (1829–1919). I: Landbohistorisk Tidsskrift 2017-18 (udgivet 2019), s. 73–98. Kan tilgås online.

Danielsen, Martin Sejer, 2018: Trædeild og skattegravning: Historien og samtiden i en sønderjysk fortællers sagn. I: Sønderjyske Årbøger 2018, s. 29–54. Download her.

Danielsen, Martin Sejer, 2018: Ane Poulsen og Jes Marcorsen: Et sagnfortællende gårdmandsægtepar fra Øster Løgum Sogn. Sønderjysk Månedsskrift 2018 (nr. 7.), s. 265–271. Download her.

Danielsen, Martin Sejer, 2017: Da Lille Peder fik Per Lilles Eng i faddergave: Et studie af stednavneforklarende elementer i den folkloristiske genre sagn. Ph.d.-afhandling. Københavns Universitet. Kan tilgås online.

Danielsen, Martin Sejer, 2017: Mellem stednavne og sagn: Relationen mellem stednavne og sagn på øen Samsø i teori og praksis. København: Universitets-Jubilæets danske Samfund. (Universitets-Jubilæets danske Samfunds skriftserie 591.) Kan købes her.

Danielsen, Martin Sejer, 2016: Kirkenavnets fremkomst: Nogle betragtninger over et navneforklarende motiv i Evald Tang Kristensens sagnudgivelser. I: Navn og navnebærer: Rapport fra NORNAs 45. symposium i Skagen den 1.-4. oktober 2014. Red. Martin Sejer Danielsen, Birgit Eggert og Johnny G.G. Jakobsen. Uppsala: NORNA-förlaget, s. 35–57. (NORNA-rapporter 93.) Kan tilgås online.

Danielsen, Martin Sejer, 2012: Interpunktionen i runehåndskriftet AM 28 8vo af Skånske Lov. I: Danske Studier 2012, s. 150–161. Kan tilgås online.

Andre publikationer

Danielsen, Martin Sejer, 2017: Bill Nicolaisen and Place-Name Explanatory Elements in Legends. In: Scottish Place-Name News: The Newsletter of the Scottish Place-Name Society 42, pp. 8–9. Download.

Danielsen, Martin Sejer, Birgit Eggert og Johnny G.G. Jakobsen (red.), 2016: Navn og navnebærer: Rapport fra NORNAs 45. symposium i Skagen den 1.-4. oktober 2014. Red. Martin Sejer Danielsen, Birgit Eggert og Johnny G.G. Jakobsen. Uppsala: NORNA-förlaget. (NORNA-rapporter 93.) Kan tilgås online.

Danielsen, Martin Sejer (udg.): Skånske Lov (AM 28, 8vo). Digital udgave på Tekster fra Danmarks middelalder og renæssance 1100-1550. Direkte link.

Digital formidling

Blogindlæg på sitet navn.ku.dk

Et får i ulveklæder (med Bo Nissen Knudsen). Nyt om navne, 20. april 2018. Direkte link.
Troldeskoven – et forfærdeligt knudret navn. Månedens navn, november 2018. Direkte link.
Per Lilles Eng – og den troværdige fejlslutning. Månedens navn, februar 2018. Direkte link.
Blak. Månedens navn, juni 2016. Direkte link.
Højerup Kirke. Månedens navn, maj 2015. Direkte link.
Barfredholm. Månedens navn, september 2014. Direkte link.

Andre blogindlæg

Stampemølleren Stampe – en tilføjelse til et tidligere blogindlæg. På sitet: New Trends in Socio-Onomastics, december 2022. Direkte link.

“Det er en folkeskat, som skal reddes” – et diskussionsoplæg om den nationalromantiske tilgang til stednavneindsamling. På sitet: New Trends in Socio-Onomastics, juli 2021. Direkte link.

Navneforandring, slægtsforskning og socioonomastik – Et eksempel på et slægtsnavneskifte i 1905. På sitet: New Trends in Socio-Onomastics, oktober 2020. Direkte link.

Præsternes embedsbog om livet i Øster Snede Sogn i 1700-tallet (med Asger Svane-Knudsen). Rigsarkivets blog Historier fra arkivet, 2019. Pt. ikke online.