Publication list

The majority of my publications are written in Danish but I have indicated English titles in [ ].

Research

Danielsen, Martin Sejer, 2022: Stedse og i over 20 år kendt under tilnavnet Fabricius: Et studie af navneforandringer foretaget på Samsø i henhold til lov af 1. april 1905 [‘Always and over 20 years known under the by-name Fabricius: A study of name changes on the island of Samsø in accordance with the law of April 1, 1905’]. In: Danmarks Stednavne 100 år: Jubilæumsskrift i anledning af hundredåret for udgivelsen af bind 1: Samsøs Stednavne. Red. Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen under medvirken af Birgit Eggert. København: Museum Tusculanums Forlag, pp. 113–138. (Navnestudier 46.) Download here.

Danielsen, Martin Sejer, 2020: Sagn som kilde i stednavneforskningen – et indledende studie [‘Legends as a Source in Place-Name Research – a Preliminary Study’]. In: Namn i skrift. Names in Writing: Handlingar från NORNAs 48:e symposium i Göteborg den 29–30 november 2018. Ed. Maria Löfdahl, Michelle Waldispühl & Lena Wenner. Göteborg & Uppsala: Meijerbergs institut för svensk etymologisk forskning & NORNA-förlaget, pp. 23–36. (NORNA-rapporter 98.) Download here.

Danielsen, Martin Sejer, 2019: Personalhistorie og sagnfortælling: Et indledende studie over den sønderjyske fortæller Cæcilie Magdalene Hansen (1829–1919) [‘Life Story and Storytelling: A Preliminary Study of the Southern Jutlandic Storyteller Cæcilie Magdalene Hansen (1829–1919)’]. In: Landbohistorisk Tidsskrift 2017-18 (udgivet 2019), pp. 73–98. Download here.

Danielsen, Martin Sejer, 2018: Trædeild og skattegravning: Historien og samtiden i en sønderjysk fortællers sagn [‘Quarrel’s Fire and Treasure Hunting: History and Contemporariness in the Legends of a Storyteller from Southern Jutland’]. In: Sønderjyske Årbøger 2018, pp. 29–54. Download here.

Danielsen, Martin Sejer, 2018: Ane Poulsen og Jes Marcorsen: Et sagnfortællende gårdmandsægtepar fra Øster Løgum Sogn. Sønderjysk Månedsskrift 2018 (nr. 7.), pp. 265–271. Download here.

Danielsen, Martin Sejer, 2017: Da Lille Peder fik Per Lilles Eng i faddergave: Et studie af stednavneforklarende elementer i den folkloristiske genre sagn [‘When Little Peder got Per Little’s Meadow as a Sponsor Gift: A Study of Place-Name Explanatory Elements in the Folkloristic Genre of the Legend’]. PhD Dissertation. Københavns Universitet. Download here.

Danielsen, Martin Sejer, 2017: Mellem stednavne og sagn: Relationen mellem stednavne og sagn på øen Samsø i teori og praksis. København: Universitets-Jubilæets danske Samfund. (Universitets-Jubilæets danske Samfunds skriftserie 591.) Buy the book.

Danielsen, Martin Sejer, 2016: Kirkenavnets fremkomst: Nogle betragtninger over et navneforklarende motiv i Evald Tang Kristensens sagnudgivelser [‘The Origin of the Church Name: Some Reflections over a Name Explanatory Motive in Evald Tang Kristensen’s Legend Publications’]. I: Navn og navnebærer: Rapport fra NORNAs 45. symposium i Skagen den 1.-4. oktober 2014. Red. Martin Sejer Danielsen, Birgit Eggert og Johnny G.G. Jakobsen. Uppsala: NORNA-förlaget, pp. 35–57. (NORNA-rapporter 93.) Download here.

Danielsen, Martin Sejer, 2012: Interpunktionen i runehåndskriftet AM 28 8vo af Skånske Lov [‘The Interpunctuation in the Runic Manuscript AM 28 8vo of the Scanian Law’]. I: Danske Studier 2012, s. 150–161. Download here.

Other Publications

Danielsen, Martin Sejer, 2017: Bill Nicolaisen and Place-Name Explanatory Elements in Legends. In: Scottish Place-Name News: The Newsletter of the Scottish Place-Name Society 42, pp. 8–9. Download here.

Danielsen, Martin Sejer, Birgit Eggert og Johnny G.G. Jakobsen (eds.), 2016: Navn og navnebærer: Rapport fra NORNAs 45. symposium i Skagen den 1.-4. oktober 2014 [‘Name and Name Bearer: Proceedings from NORNA’s 45th Symposium in Skagen the 1–4 October 2014’]. Uppsala: NORNA-förlaget. (NORNA-rapporter 93.) Download here.

Danielsen, Martin Sejer (udg.): Skånske Lov (AM 28, 8vo) [‘The Scanian Law (AM 28, 8vo)’]. Digital edition on the site Tekster fra Danmarks middelalder og renæssance 1100-1550. Direct link.

Blog Posts

Blog posts in the site navn.ku.dk

Et får i ulveklæder (med Bo Nissen Knudsen). Nyt om navne, 20. april 2018. Direct link.
Troldeskoven – et forfærdeligt knudret navn. Månedens navn, november 2018. Direct link.
Per Lilles Eng – og den troværdige fejlslutning. Månedens navn, februar 2018. Direct link.
Blak. Månedens navn, juni 2016. Direct link.
Højerup Kirke. Månedens navn, maj 2015. Direct link.
Barfredholm. Månedens navn, september 2014. Direct link.

Other blog posts

Stampemølleren Stampe – en tilføjelse til et tidligere blogindlæg. På sitet: New Trends in Socio-Onomastics, december 2022. Direct link.

“Det er en folkeskat, som skal reddes” – et diskussionsoplæg om den nationalromantiske tilgang til stednavneindsamling. På sitet: New Trends in Socio-Onomastics, July 2021. Direct link.

Navneforandring, slægtsforskning og socioonomastik – Et eksempel på et slægtsnavneskifte i 1905. På sitet: New Trends in Socio-Onomastics, October 2020. Direct link.

Præsternes embedsbog om livet i Øster Snede Sogn i 1700-tallet (med Asger Svane-Knudsen). Rigsarkivets blog Historier fra arkivet, 2019. Direct link.